SGR informatie
SGR reisondernemingen hebben een mogelijkheid om bij het bij het omboeken of annuleren van je reis Corona-voucher uit te geven welke onder dekking valt van garantiefonds. Hiermee blijven reizigers de zekerheid houden dat hun reeds betaalde reissom veilig is gesteld.

Lees hier de meest gestelde vragen over Corona-voucher van het SGR.
SGR-Corona-voucher
Er is thans een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Corona virus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot cashflow problemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door reisondernemingen gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip (we noemen dit gemakshalve 'Corona-voucher').

De garantieregeling van SGR sluit waardebonnen en reischeques die niet hebben geleid tot een boeking met een deelnemer-reisonderneming uit van vergoeding. Er is in deze crisissituatie aanleiding om te bepalen dat tijdelijk en onder na te melden aanvullende voorwaarden een Corona-voucher wel voor vergoeding in aanmerking kan komen, teneinde het consumentenvertrouwen in deze vorm van compensatie voor de annulering van een reis te versterken. Het bestuur van SGR besluit daarom als volgt:

1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
2. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
3. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte.
4. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-vouchers met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.
1. Het Buitengewoon reizen Corona-Voucher:
Het Buitengewoon reizen Corona-voucher is voor de restitutie van alle reizen met vertrek vanaf 17 maart 2020 tot uiterlijk 30 april 2020.
Het voucher is inwisselbaar tot maximaal 1 jaar na uitgiftedatum en enkel geldig voor reizen die niet gewijzigd zijn naar een latere vertrekdatum. De waarde van het voucher kan niet meer zijn dan de betaling die je hebt gedaan op je oorspronkelijke reis. Een Corona-voucher heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar na datum van uitgifte en zal worden toegewezen aan de hoofdboeker van de reis. De omgeboekte reis moet uiterlijk 31 december 2021 hebben plaats gevonden.
2. Restituties van de betaalde reissom is niet mogelijk.
We begrijpen heel goed dat je misschien een voorkeur hebt voor teruggave van je betaalde reissom. De omstandigheden zijn echter zo uitzonderlijk, dat Buitengewoon reizen voor deze uitzonderlijke oplossing heeft gekozen.

Belangrijk is dat te weten dat het Buitengewoon reizen Corona-voucher onder de bepalingen van de SGR dekking valt.
3. Algemene voorwaarden Buitengewoon reizen Corona-Voucher:
Voor het Buitengewoon reizen Corona-voucher zijn de volgende voorwaarden van toepassingen:

1. De Buitengewoon reizen Corona-vouchers worden uitgegeven vanaf 17 maart 2020 en zijn niet van toepassingen op eerdere gemaakte afspraken.
2. Alleen geldig voor de reeds betaalde reissom. Het voucher kan niet meer waarde hebben dan dit bedrag.
3. Het voucher staat op naam van de hoofdboeker en is niet overdraagbaar op andere personen.
4. Het voucher is maximaal geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.
5. De omgeboekte reis moet uiterlijk 31 december 2021 hebben plaats gevonden.
6. Het Buitengewoon reizen Corona-voucher is alleen inwisselbaar voor reizen bij Buitengewoon reizen.
7. Het voucher is ter waarde van de maximale betaalde reissom. Deze waarde staat op het voucher vermeld.
8. Bij een lagere nieuwe reissom dan de voucherwaarde vindt geen restitutie plaats.
9. Op dit voucher is de garantieregeling SGR van toepassing en conform bestuursbesluit van 16 maart 2020.
10. De SGR bepalingen en ANVR voorwaarden inzake het Corona-voucher zijn altijd leidend bij geschillen.