Informatie over vliegen met een mobiliteitsbeperking
Reizen met een rolstoel?
Buitengewoon Reizen | Op vakantie met een mobiliteitsbeperking
Inchecken - Begeleiding op de luchthaven
Voor de luchtvaartmaatschappij is het van belang om te weten of u zelfstandig kunt lopen, trap kunt lopen of helemaal niet kunt lopen. Meld dit duidelijk bij uw boeking. Op basis van deze informatie wordt voor de juiste begeleiding op de luchthaven gezorgd. Ook adviseren wij u om 2,5 uur voor vertrek in te checken zodat u voldoende tijd heeft om uw rolstoel reisklaar te maken.

Wanneer u ervoor kiest zelf naar de gate te rijden, dan dient u dat van te voren bij uw reservering aan te geven. Uw rolstoel wordt in dat geval bij de incheckbalie als reisbagage geregistreerd en bij de gate in het laadruim van het vliegtuig gezet.

Uiteraard worden er alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat uw rolstoel voor, tijdens of na de vlucht beschadigd raakt. Wij verzoeken u daartoe alle losse onderdelen, zoals het zitkussen en de voetsteunen, mee te nemen in uw handbagage (dit is extra toegestane handbagage!). Is dat niet mogelijk, dan kunnen losse onderdelen met tape vastgeplakt worden aan de rolstoel. De luchtvaartmaatschappijen vervoeren uw rolstoel onverpakt of in de door u aangeleverde verpakking.

Bij schade, vul ALTIJD een schadeformulier in op de luchthaven en claim deze schade altijd eerst bij de luchtvaartmaatschappij. Wanneer deze niet meewerkt dan kan dit in bepaalde gevallen bij uw verzekeringsmaatschappij tot een bepaald bedrag. 

Luchtvaartmaatschappijen hebben op elke luchthaven rolstoelen beschikbaar. Omdat deze ongeschikt zijn om door uzelf met de hand te worden voortbewogen, dient iemand van het grondpersoneel of uw reisgenoot de stoel voor u te duwen. Voor vervoer tussen de gate en uw stoel in het vliegtuig wordt een kleiner type rolstoel gebruikt.

Ter verhoging van de veiligheid en om redenen van privacy mogen passagiers met mobiliteitsbeperkingen het eerst aan boord gaan. Om dezelfde redenen wordt passagiers met mobiliteitsbeperkingen na aankomst op de plaats van bestemming verzocht het vliegtuig als laatste te verlaten. Bij een tussenlanding kan u verzocht worden om uit te stappen!

(Blinden)geleidehonden / Servicehonden / Reddingshonden
Het vervoer van uw hulphond is gratis. Wel dient de hond voorzien te zijn van de benodigde vaccinaties en in het bezit van een dierenpaspoort. Bovendien moet de hulphond een duidelijk leesbare tatoeage of een elektronisch identificatiesysteem dragen en een dierenpaspoort hebben. De hulphond kan tijdens de vlucht mee aan boord, maar dient altijd aangelijnd te blijven en mag niet op een stoel geplaatst worden. U dient uw hond aan te melden bij boeking.

(Elektrische) rolstoel
Wanneer u zich op de luchthaven meldt bij de assistentiebalie van de luchtvaartmaatschappij, wordt u in een leenrolstoel (van een afhandelaar op de luchthaven) naar het vliegtuig begeleid. Uw eigen rolstoel (die u gratis mag meenemen) wordt in het bagageruim vervoerd. Bij terugkomst op de luchthaven ontvangt u uw rolstoel via de bagageband. U wordt in een leenrolstoel begeleid van het vliegtuig tot aan de bagageband in de aankomsthal.

Er zijn uitzonderingen: In sommige gevallen mag u met uw rolstoel tot aan de gate komen. Dit wordt echter niet altijd toegestaan! U heeft een medische verklaring nodig om te aan te kunnen vragen bij de maatschappij. Soms bent u verplicht om in een leenrolstoel plaats te nemen. Dit vanwege Arbo-regels. Elektrische rolstoelen worden in de meeste gevallen bij de incheckbalie ingenomen. Er is per maatschappij een maximum aan elektrische rolstoelen dan mee kunnen/mogen op een vlucht i.v.m. de ruimte. Rolstoelen en scootmobielen dienen rechtop geladen te worden in het vliegtuig en moeten dus ook rechtop vervoerd kunnen worden. 
De maximale hoogte van het vervoeren van mobiliteitsmiddelen is 80 cm op Europese vluchten. Op intercontinentale vluchten is dit 119 cm.

Europees Medisch Paspoort
Het kan erg handig zijn om een medisch paspoort bij u te hebben als u op reis gaat. In dit paspoort worden alle vroegere en/of huidige gezondheidsproblemen vermeld. Naast gegevens over medicijngebruik en over ziekten en aandoeningen, wordt er aangegeven wie er in dringende gevallen kan worden gewaarschuwd en wie de behandelend arts is. Het Europees Medisch Paspoort is opgesteld in elf Europese talen en is tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar bij uw huisarts of apotheek.
In welke landen kan ik gebruik maken van mijn Europeesche gehandicaptenparkeerkaart?
Kijk hiervoor op: www.fiadisabledtravellers.com

Indien er geen loopbrug aanwezig is
Op een aantal luchthavens waarop gevlogen wordt, kan het voorkomen dat er geen loopbrug aanwezig is. In dat geval wordt er gebruik gemaakt
van een vliegtuigtrap. Als het op- en aflopen van een trap niet mogelijk is en u heeft ons daarvan op de hoogte gesteld, dan zorgen wij ervoor dat uaan boord komt. 
Wij vragen uw begrip indien wij hiervoor moeten improviseren.

Medische verklaring
Voor de volgende passagiers moet een medische verklaring
worden ingevuld:
wanneer u medische bagage mee neemt (maximaal 15 kg)
wanneer u uw rolstoel wegens gezondheidsredenen mee moet nemen tot aan de gate
passagiers die aan een ziekte lijden waarvan kan worden aangenomen dat die besmettelijk of overdraagbaar is
passagiers die door ziekte of hun lichamelijke gesteldheid gedrag vertonen dat van invloed kan zijn op het welzijn en comfort van de andere passagiers en/of de bemanning, of dat risico’s kan opleveren voor de veiligheid of punctualiteit van de vlucht
passagiers die tijdens de vlucht medische verzorging nodig hebben of afhankelijk zijn van bepaalde medische apparatuur
U zuurstof nodig heeft tijdens de vlucht (hierbij moet in de medische verklaring ook het benodigd aantal liters zuurstof per minuut worden vermeld)
passagiers waarvan verwacht kan worden dat tijdens (of door toedoen van) de vlucht hun medische toestand achteruit gaat, zodanig dat een levensbedreigende situatie kan ontstaan of dat de passagier de vlucht niet veilig kan vervolgen zonder buitengewone medische zorg
passagiers die niet van een vliegtuigstoel met normale beenruimte en in normale zitstand gebruik kunnen maken
zwangere passagiers (met uitzondering van zwangere passagiers met een ongecompliceerde zwangerschap tot 36 weken)
U binnen acht dagen voor vertrek een medische ingreep heeft ondergaan.
passagiers die een lichaamsdeel in het gips hebben (i.v.m. het mogelijk opzwellen van het gewonde lichaamsdeel)
alleen reizende passagiers met een mentale stoornis die assistentie nodig hebben.

Scootmobiel
Uw (inklapbare) scootmobiel kan vervoerd worden, het vervoer hiervan is gratis. Aangezien het vervoer van een scootmobiel gelimiteerd is, dient deze direct bij boeking aangemeld te worden. Transavia heeft bijvoorbeeld per vlucht maar plaats voor 1 scootmobiel. Een scootmobiel kan niet mee tot aan het vliegtuig. U wordt van en naar het vliegtuig begeleid in een leenrolstoel. Rolstoelen en scootmobielen dienen rechtop geladen te worden in het vliegtuig en moeten dus ook rechtop vervoerd kunnen worden.

Vervoer van mobiliteitsmiddelen voorzien van een accu
Het vervoer van mobiliteitsmiddelen welke voorzien zijn van een accu, zoals een elektrische rolstoel, een scootmobiel of een elektrische step, is aan voorwaarden gebonden. U dient zelf zorg te dragen voor het reisklaar maken van uw mobiliteitsmiddel zoals hieronder beschreven. 
Let op! De incheckbalie is niet voorzien van gereedschappen of andere middelen om aan onderstaande voorwaarden te voldoen.
Alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan, kan uw mobiliteitsmiddel (voorzien van een accu) vervoerd worden.

Voorwaarden voor vervoer van een droge (lekbestendige) accu
De accu moet ontkoppeld zijn en stevig aan de rolstoel/scootmobiel
worden bevestigd.
De polen met tape isoleren om kortsluiting te voorkomen.
De accu hoeft niet verpakt te worden.
Een gel accu hoeft niet ontkoppeld te worden mits de polen met tape
worden afgeplakt.
Droge accu’s die een vast onderdeel zijn van de rolstoel en die nodig zijn voor de werking van de rolstoel, moeten stevig worden bevestigd in de accuhouder en zodanig verpakt zijn dat kortsluiting wordt voorkomen. Indien er een main-switch/master-switch aanwezig is, moet deze in de out/off stand staan. Indien er een control-unit aanwezig is, dient deze losgekoppeld te worden.

Voorwaarden voor vervoer van een natte (niet-lekbestendige) accu
De rolstoel en accu moeten rechtop geladen worden. 
De accu moet ontkoppeld zijn en stevig aan de rolstoel worden bevestigd.
De polen met tape isoleren om kortsluiting te voorkomen.
Indien de rolstoel met accu niet rechtop beladen kan worden, moet de accu verwijderd worden en de natte accu moet worden vervoerd in een sterke verpakking die aan de volgende eisen voldoet:
De verpakking moet lekdicht en bestand tegen accuzuur zijn.
De accu moet beschermd zijn tegen beschadiging bij de belading.
De polen moeten met tape geïsoleerd worden om kortsluiting te voorkomen.
De accu dient rechtop in de verpakking te zijn vastgezet.
De accu moet omgeven zijn door voldoende absorberend materiaal om de gehele inhoud te kunnen absorberen.
De verpakking moet worden gemerkt met het opschrift: BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR of BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID en geëtiketteerd met het gevaaretiket: CORROSIVE en het PACKAGE ORIENTATION label.

Aan boord
Om de passagiers een zo veilig en comfortabel mogelijke vlucht te kunnen garanderen, beschikken de luchtvaartmaatschappijen over hooggekwalificeerd cabinepersoneel. U kunt met hen al uw wensen en behoeften tijdens de vlucht bespreken.

Zij zijn echter NIET bevoegd u te assisteren bij het eten of bij uw persoonlijke hygiëne. Datzelfde geldt voor het optillen of dragen van passagiers en het toedienen van medicijnen of injecties. 
Indien u dergelijke verzorging nodig heeft, dient u te reizen met een persoonlijk begeleider die u tijdens de vlucht kan assisteren. Voor een begeleider geldt het normale vliegtarief. Een toilet is niet aangepast aan boord!

Indien een passagier reist onder de volgende omstandigheden, dan moet
de passagier een persoonlijk begeleider meenemen:
Een persoon met een verstandelijke handicap die niet in staat is om de veiligheidsinstructies van het personeel te begrijpen of op te volgen.
Een persoon met zowel een ernstige visuele als een auditieve handicap die niet met het personeel kan communiceren waardoor hij/zij niet in staat is om de veiligheidsinstructies te ontvangen of op te volgen.
Een persoon die niet zelfstandig de normale dagelijkse bezigheden zoals eten, drinken en een toiletbezoek kan uitvoeren.
De accu hoeft niet verpakt te worden. 
Een persoon die aan boord medische zuurstof moet gebruiken.

Er is een maximum aan alleen-reizende rolstoelers op een vlucht: Dit is volgens de EU een maximum van 4 personen. 

Vanuit veiligheidsvoorschriften is het voor passagiers met een mobiliteitsbeperking niet mogelijk bij de nooduitgangen plaats te nemen.
Sommige maatschappijen staan het toe dat reizigers een stoel van te voren reserveren. Dit kan vaak kort voor vertrek (3 weken voor vertrek).
Voor luchtvaartmaatschappijen waarvoor dit niet geldt:
De indeling van de stoelen wordt gedaan bij inchecken. 
Let op: Het indelen (van te voren of ter plaatse) van de eerste rij kan NOOIT gegarandeerd worden. 

Medische bagage
U kunt (bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen) tot 15 kilo gratis aan extra bagage meenemen (medische noodzaak).
Voorwaarde is wel dat u een door een (onafhankelijke) arts ondertekende medische verklaring kunt overleggen bij de incheckbalie. Medische apparatuur die u tijdens de vlucht niet nodig heeft, kunt u eventueel als handbagage meenemen, mits de afmetingen en het gewicht binnen de geldende handbagagevoorschriften vallen. Voldoet de bagage niet aan de handbagagevoorschriften, dan wordt vooraf bepaald of de bagage mee aan boord kan of dat deze bagage vervoerd wordt in het ruim van het vliegtuig.

U dient ons altijd vooraf te informeren over de extra medische bagage. Medische attributen zoals looprekken, krukken en rollators dienen ook vooraf aangemeld te worden. Ook voor deze attributen geldt, dat zij gratis vervoerd worden tot een maximum van 15 kg. Looprekken en rollators worden in het vrachtruim vervoerd. Krukken kunt u mee aan boord nemen.

Medicijnen
Zorg er altijd voor dat u uw medicijnen in uw handbagage meeneemt, dus niet in de bagage die via de check-in balie naar het laadruim gaat. Verder raden wij u aan het recept van uw medicijn(en) in het Engels mee te nemen, voor het geval douane- of veiligheidsbeambten vragen stellen over uw medicijnen en/of injectienaalden. Injectienaalden dienen goed verpakt te worden. Medicijnen die koel moeten worden bewaard, kunt u het beste meenemen in koelzakken of vacuümflacons binnen de geldende handbagagevoorschriften. 
Er is geen koelmogelijkheid aan boord van de vliegtuigen. Vloeibare stoffen tot maximaal 150 ml per verpakking. 

Speciale maaltijden Transavia
Transavia biedt geen speciale maaltijden op haar reguliere vluchten. Aan boord kunt u, tegen betaling, een keuze maken uit een assortiment producten waaronder koffie, thee, frisdranken, bier, wijn, broodjes en iets lekkers voor tussendoor.

Speciale maaltijden KLM
Op onze intercontinentale vluchten serveert KLM (zonder toeslag) maaltijden die gebaseerd zijn op bepaalde dieet-, religieuze of andere voorschriften, inclusief zoutarme, vetarme, suikervrije en glutenvrije maaltijden en maaltijden voor diabetici en (fruit)vegetariërs. Verzoeken voor speciale maaltijden kunnen tot 24 uur voor vertrek worden doorgegeven, met uitzondering van koosjere, glutenvrije en non-lactosemaaltijden, die tenminste 36 uur voor vertrek moeten worden aangevraagd. U kunt uw aanvraag bij uw reisorganisatie indienen. We maken u er graag op attent dat speciale maaltijden alleen kunnen worden aangevraagd op vluchten waarop maaltijden deel uitmaken van de reguliere vluchtservice.

Medische zuurstof
Voor passagiers die in het bezit zijn van een medische verklaring kan de luchtvaartmaatschappij zorgen voor extra zuurstof aan boord. Hier zijn beperkingen aan gebonden. Bij luchtvaartmaatschappijen kunnen discrepanties optreden aangaande de voorwaarden. 
Voorwaarden voor gebruik van zuurstof aan boord
Het gebruik van eigen flessen aan boord is niet toegestaan.
Een verzoek tot gebruik van zuurstof dient uiterlijk 72 uur voor vertrek te worden aangemeld bij de luchtvaartmaatschappij en dus eerder bij Landstede Buitengewoon Reizen.
Zonder begeleidende medische verklaring (door een (onafhankelijke)
arts ondertekend) met daarin de benodigde liters zuurstof per minuut en de vermelding of de zuurstof standby is of continu, kan een verzoek voor zuurstof aan boord niet gehonoreerd worden.
Het benodigde aantal liters mag niet meer dan 1500 liter per vlucht zijn.
Is dit wel het geval dan kan de passagier wegens veiligheidsvoorschriften niet vervoerd worden.
Passagiers moeten zelf met het apparaat kunnen omgaan.
Zij dienen ook te allen tijde te reizen in gezelschap van een persoon die kan assisteren bij de procedures van zuurstofvoorziening aan boord. Indien de passagier – naar het redelijk oordeel van de luchtvaartmaatschappij niet aan het genoemde voldoet, wordt toegang aan boord ontzegd.

Voor het gebruik van zuurstof aan boord wordt een standaard tarief per fles van circa 400 liter, per enkele reis berekend. De kosten worden ook berekend indien de zuurstof standby is. 

Voorwaarden voor het reizen met een POC
U moet uiterlijk 48 uur voor vertrek de luchtvaartmaatschappij te informeren over het vervoer van de POC en het model. Dus Landstede Buitengewoon Reizen dient u eerder te informeren.
Alleen een POC met een droge accu wordt geaccepteerd.
U zorgt zelf voor voldoende opgeladen batterijen om het apparaat tijdens de vlucht te kunnen gebruiken. Het is niet mogelijk om aan boord batterijen op te laden.
U kunt het apparaat bedienen en weet te reageren op de meldingen; zo niet, dan dient u samen met een begeleider (van minimaal 16 jaar) te reizen die deze functies kan uitvoeren.
U moet u melden aan de incheckbalie; de POC en documentatie moeten ter inspectie worden overlegd. De luchtvaartmaatschappij zoekt dan meteen voor u de meest geschikte stoel aan boord uit conform de veiligheidsvoorschriften.
U dient een officiële medische verklaring van een onafhankelijk arts of specialist in het Nederlands en/of Engels te overleggen, waarin de volgende informatie wordt vermeld:
1. dat u gezond genoeg bent om te vliegen (Fit to Fly verklaring).
2. dat de POC u voldoende zuurstof biedt in een drukcabine.
3. de fasen van de vlucht worden aangeven waarin het gebruik van het apparaat medisch noodzakelijk is (keuze uit: taxiën, opstijgen, vliegen op kruishoogte, landen).

De door Transavia goedgekeurde modellen:
SeQual Technologies Eclipse
Inogen One
Airsep LifeStyle
Airsep FreeStyle
Respironics Evergo

De door KLM goedgekeurde modellen: 
Airsep FreeStyle
Inogen One (SFAR No. 106, Aug 11/2005)
Respironics Evergo
Airsep Lifestyle voorzien van een RTCA-sticker 
Airsep FreeStyle (Fed. Reg. Sep 12/06)
SeQual Technologies Eclipse (Fed. Reg. Sep 12/06)
Respironics Evergo (Fed. Reg. Sep 12/06)
Delphi RS-00400
Invacare XPO2
Zuurstoftanks die u tegelijk met uw bagage incheckt, dienen altijd leeg te zijn en zonder druk.

Volle (eigen) zuurstofflessen aan boord voor gebruik op de bestemming
Er is een mogelijkheid om volle zuurstofflessen te vervoeren (als handbagage) voor gebruik op de bestemming. Hiervoor is samen met de firma Medidis een aantal afspraken gemaakt. Medidis controleert alle mee te nemen flessen en voorziet deze van een certificaat.

Op dit certificaat staat onder andere vermeld aan welke voorwaarden een zuurstoffles moet voldoen, zoals verpakking, gewicht, maximum volume en maximum vuldruk. Het certificaat moet te allen tijde door de firma Medidis worden ingevuld (en worden voorzien van o.a. een stempel). Het cabinepersoneel/ de afhandelaar controleert de zuurstofflessen aan de hand van het certificaat. U moet het certificaat altijd binnen handbereik hebben.

De volle eigen zuurstofflessen moeten altijd in de bagagebakken beladen worden met een maximum van totaal vier (eigen) flessen per vlucht.
Bij aanvraag voor vervoer van eigen zuurstofflessen verwijst het reisbureau u door naar de Firma Medidis. De contactgegevens zijn: Medidis tel. 0320 - 267660/ fax 0320 – 267666

Codes
WCHC 
Passagier kan niet lopen en moet in en uit de vliegtuigstoel worden getild. Indien de passagier reist met begeleider, dan toevoegen WCHC escorted by’. Indien de passagier alleen reist, dan graag toevoegen ‘WCHC self-supporting’.

WCHR 
Passagier kan traplopen, maar te voet geen lange afstanden afleggen (NB: Schiphol is goed voorzien van rolpaden en liften).

WCHS 
Passagier kan noch te voet lange afstanden afleggen noch traplopen en kan daarom ook niet in een elektrisch wagentje stappen.

WCMP 
In geval van een eigen handbediende rolstoel: als de passagier met de rolstoel naar of van de gate wil:

WCMP 
gate/ramp delivery (dit is niet op alle stations mogelijk).

WCBW 
Eigen rolstoel met natte cel-accu.

WCBD 
Eigen rolstoel met droge cel-accu

MEDA
Medische voorzieningen (bijvoorbeeld verlengde beensteunen, zuurstof, ademhalingsapparatuur).

STCR 
Stretcher aanvragen

BLND 
Passagier is blind (alleen ter informatie). Als MAAS wordt gevraagd moet ‘SSR MAAS’-identificatie bij de reservering worden gevoegd.

DEAF 
Passagier is doof (alleen ter informatie). Als MAAS wordt gevraagd moet ‘SSR MAAS’-identificatie bij de reservering worden gevoegd.

DPNA 
Passagier met een mentale stoornis die assistentie nodig heeft.

Stretcherservice bij Transavia
Transavia biedt geen brancardvervoer.

Stretcherservice bij de KLM
Bent u om gezondheidsredenen gedwongen liggend te reizen, dan kunt u gebruikmaken van onze stretcherservice.
De reservering wordt meestal door een hulporganisatie verzorgd. Aan boord reserveren wij dan een apart gedeelte van de passagierscabine voor u, zodat u comfortabel en in alle privacy reist. Wel is het noodzakelijk dat u wordt begeleid door iemand die u medische assistentie kan geven. Vliegt u met een van onze luchtvaartpartners, dan dient u er rekening mee te houden dat die niet op elke vlucht de stretcherservice aanbieden.
Dit betekend dat het aparte gedeelte van de cabine geheel voor u gereserveerd wordt en dat u dus ook verantwoordelijk bent voor de betaling van de stoelen van dit gedeelte van de cabine. 

Reisbescheiden
Uw reisbescheiden/tickets worden 7 tot 10 dagen voor uw vertrek verstuurd. Dit gebeurt echter alleen indien de laatste betaling is ontvangen.

Reisdocumenten
Vanaf 26 juni 2012 moeten volgens informatie van de overheid, ook kinderen een eigen reisdocument hebben. Vanaf dat moment kunnen zij niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. Bestaande bijschrijvingen zijn vanaf die datum niet meer geldig. Dit is het gevolg van een wijziging van Europese regelgeving die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen. Hierin wordt het beginsel van één persoon per paspoort (1p-1p) geregeld.

Naar welke landen kan ik reizen met de Nederlandse identiteitskaart?
Met de Nederlandse identiteitskaart kunt u reizen naar de volgende landen:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/naar-welke-landen-reizen-met-nederlandse-identiteitskaart
Buiten de lijst van de bovenstaande landen bent u verplicht om met paspoort te reizen.

LET OP:
Bij het invullen van uw gegevens dient u erop te letten dat deze overeenkomen met de gegevens zoals in uw paspoort vermeld. Komen deze gegevens niet overeen, dan kunt u zelfs geweigerd worden op de vlucht.
BELANGRIJK: de letter ''O'' komt niet voor in een Nederlands paspoortnummer. U dient te allen tijde het cijfer ''0'' te gebruiken. Op het formulier zijn de vragen gemarkeerd met een * van belang voor uw reistoestemming.
Jouw vraag niet beantwoord ?
Staat jouw vraag of antwoord er niet tussen, bekijk dan de andere informatie pagina's over:
Algemene informatie
Gehandicapten reizen
Privacy policy
Even voorstellen
Hoe werken wij
Vacatures
Verzekeringen
Vluchten
Reviews
ANVR & SGR
Download & Links
Veel gestelde vragen


Kom je er nog steeds niet uit, neem dan contact met ons via info@buitengewoonreizen.nl of bel ons +31 (0) 38 455 70 30 en we helpen je graag verder!