Persoonlijke reiswensen

Algemeen
Verblijfsbasis
Type Accommodatie
Hulpmiddelen te huur
Prijsklasse

NBAV

De NBAV staat voor: Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties.

Op vakantie gaan met een functiebeperking vraagt om een gedegen voorbereiding. U wilt de zekerheid dat van tevoren alles goed geregeld is. Ruim dertig jaar geleden startten de eerste reisorganisaties met het aanbieden van aangepaste vakanties. Wat toen ontbrak, was elke vorm van controle, samenwerking en kwaliteitsbeheersing. Daarom werd de NBAV opgericht. Wie lid is van de NBAV, onderscheidt zich in de markt op basis van kwaliteit.

De leden van de NBAV staan voor kwaliteit. Dat begint met de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen om lid te kunnen worden.
Die voorwaarden hebben betrekking op de speciale eisen die worden gesteld aan aangepaste vakanties, vakantiereizen en accommodaties. De NBAV bewaakt deze voorwaarden en scherpt deze aan waar nodig.

Enkele belangrijke kwaliteitseisen:
- heldere en betrouwbare informatie over de organisatie
- duidelijke en volledige omschrijving van reis of accommodatie
- duidelijke en eenduidige boekingsvoorwaarden
- financiële zekerheid: geen onduidelijkheid over de prijs en over wat wel of niet is inbegrepen in de reis en de accommodatie

De NBAV vertegenwoordigt zijn leden in het overleg met de overheid en behartigt hun belangen. Ook geeft de NBAV voorlichting over de mogelijkheden van aangepaste vakanties.

Tekstbron: www.nbav.nl